خدمات کاشت مو ، ریش و ابرو

چه نکته هایی   نقش محوری و کلیدی در شروع تصمیم گیری برای انجام پیوند مو دارند؟
پیوند مو در اشخاصی قابل انجام است که در پشت سر دارای مو های با کیفیت و تراکم کافی باشند و از طرف دیگر طاسی آنها به صورتی باشد که به عمل کاشت مو پاسخ خوبی بدهد.مهمترین مطلب در شروع بحث کاشت موی طبیعی فهمیدن این چند نکته توسط بیمار است: 1)    تعداد موهای خوب در منطقه دهنده (پشت سر) همیشه ثابت ودارای محدودیت است و به عبارت دیگر در کاشت موی طبیعی موی جدید خلق نشده بلکه فقط توزیع موها تغییر می کند. 2)    کاشت مو یک برنامه ریزی دراز مدت بوده و از این نظر تفاوت اساسی با عمل زیبایی بینی دارد. 3)    نیاز به انجام جلسات بعدی پیوند مو همیشه وجود داشته و بر مبنای این تفکر بایستی برای جلسه فعلی کاشت مو برنامه ریزی نمود. 


در کاشت موی طبیعی برداشت مو از پشت و کناره های سر صورت گرفته و در بخش های طاس کاشته می شود.این کار به 2 روش نواری (FUT) و غیر نواری (FIT) انجام می شود.طریقه کاشت موهای برداشته شده در هر 2 روش یکسان و موها به صورت میکروگرافت کاشته میشوند  اختلاف این 2 روش فقط در طریقه برداشت موها است.FUT متد استاندارد پیوند مو در دنیا بوده و روش FIT بیشتر به عنوان روش کمکی (یعنی جلسه دوم کاشت مو) و به جهت افزایش تعداد گرافت های برداشت شده مورد استفاده قرار می گیرد و فقط موارد کمی هست که روش FIT  به عنوان جلسه اول پیوند مو مدنظر قرار گرفته می شود.کاشت مو یک عمل جراحی سرپایی محسوب شده و نازی به بیهوشی و بستری شدن در بیمارستان ندارد.این کار در اطاق عمل کلینیک و با ابزارهای عمدتا یکبار مصرف انجام شده و به دلیل ماهیت سرپایی آن و با رعایت احتیاط های لازمه احتمال بروز عفونت در آن تقریبا صفر است. موهای جدید که از بانک مو یعنی پشت سر برداشته می شوند به اثرات هورمون های مردانه مقاوم بوده و لذا پس از انتقال به نواحی کم پشت معمولا دچار ریزش نخواهد شد.در حقیقت این موها در اغلب موارد به طور مادام العمر و به صورت طبیعی رشد خواهند کرد.موهای کاشته شده نیاز به مراقبت دارویی و غیر دارویی خاصی ندارند. 


 

0%