آر اف سوزنی (اسکارلت)

آر اف سوزنی (اسکارلت)

(scarlet) به گونه ای طراحی شده است که در آن اپی درم آسیبی نمی بیند و تخریب حرارتی فقط در قسمت عمقی صورت می گیرد. دستگاه RF اسکارلت دارای سوزن های بسیار ظریفی می باشد که جهت جلوگیری از ایجاد حساسیت با طلا پوشیده شده اند و قطر آنها 200 میکرون می باشد. این سوزن ها عمق نفوذشان از 5 درصد تا 3/5 میلی متر در پوست است. تعداد آن ها 49 عدد می باشد و روی یک کیت 1/5 در 1/5 سانتی متری قرار گرفته اند. طول این سوزن ها دارای عایق است و فقط نوک آن ها آزاد است، بنابراین زمانی که انرژی آر اف آزاد می شود تخریب حرارتی در عمق بافت صـورت می گیــرد

0%