کربوکسی تراپی

کربوکسی تراپی

کربوکسی تراپی با تزریق  گاز دی اکسید کربن یا  co2 زیر پوست است. این گاز غیر سمی بوده و به طور طبیعی توسط سلول های بدن به عنوان محصول متابولیسم تولید شده و وارد خون شده و در نهایت از طریق ریه ها دفع می شود. با تزریق  این گاز در موضع هدف در آن را به عنوان کمبود اکسیژن تلقی می کند و جریان خون در منطقه افزایش و در نتیجه مویرگ های جدید ساخته شده و کلاژن و الاستین بیشتری در محل ساخته می شود. این تکنیک در درمان تیرگی و گودی زیر چشم، جوانسازی پوست، بهبود چروک های ریز و ترک های پوستی (استریا) و همچنین در کاهش سلول های چربی و درمان سلولیت استفاده می شود.

0%