سـابسیـژن

سـابسیـژن

سابسیژن روشی است که برای کاهش عمق اسکارهای آکنه عمیق استفاده می شود،  با آزاد کردن چسبندگی های بین پوست و بافت همبند زیـرین آن، پوست از بــافت زیـرین جـدا می شود و سبب آزاد شدن  پـوست می شود . بدلیل زخم و التهابی که به دنبال سابسیژن در زیر پوست ایجاد می شود، پروسه ترمیم شروع شده و کلاژن سازی و بافت سازی  زیر اسکارها سبب پر شدن تورفتگی ها می گردد. در این روش جایگزین روش های قدیمی از کانولای مخصوصی استفاده می شود که نوک آن تیز نمی باشد، طول آن بلند است و بر خلاف سوزن  نوکور، فقط از طریق یک یا دو نقطه وارد پوست می شود، بنابراین احتمال آسیب عروقی و خونریزی بسیار کمتر خواهد بود و بنابراین دوره نقاهت آن کوتاه تر و کبودی ناشی از آن کمتر خواهد بود.  

0%