آبدومینوپلاستی

آبدومینوپلاستی

يكي از شايع ترين مراجعات در جراحي هاي زيبايي، بدشكلي ها و نازيباییهای شكم است به قسمی كه برجستگی بيش ازحد نا متعارف شكم، شلي و افتادگی پوست شكم و وجود چين های متعدد در پوست شكم هنگام نشستن كه پوشيدن بسياری از لباسها را غيرممكن ميسازد يا وجود تركهای فراوان در پوست شکم چنان آزاردهنده است كه بيمار را ترغيب به انجام عمل جراحي مي كند.
در ابدومينوپلاستي يک برش بزرگ در قسمت تحتاني شکم (درست بالاي ناحيه عانه) داده مي شود و تمامي بافت هاي شکمي (پوست و چربي) از روي عضلات شکم تا لبه دنده ای ازاد مي شوند. در حين آزاد کردن قلب، هنگام رسيدن به ناف، برش در اطراف ناف داده می شود و از پوست اطراف ازاد مي شود ولی به عضلات شکم متصل باقی می ماند و سپس آزاد کردن فلپ تا لبه دنده ای ادامه می يابد و در صورت لزوم عضلات شکم در بالا و پايين ناف در خط وسط دوخته و سفت مي شوند (به اصطلاح پليسه می شوند)، اين کار باعث سفت شدن ديواره شکمي و باريک تر شدن کمر می شود.

0%