کرایولیپولیز

کرایولیپولیز

کرایـولیپـولیـز یک پیشرفت غیر منتظره دارای تاییدیه FDA و روش غیر تهاجمی است که به طور موثر چربی و سلول های چربی را در منطقه تحت درمان حذف می کند و  نتایج برجسته و قابل توجهی از کاهش بافت چربی و سلول های چربی را در منطقه تحت درمان نشان می دهد. آنچه کرایولیپولیز را از روش های درمان دیگر متمایز می سازد استفاده از تکنولوژی سرما همراه با خلا و فشار منفی وکیوم جهت کاهش سایز چربی، حذف سلول های چربی، تعداد جلسات کم، برگشت ناپذیری و غیر تهاجمی بودن آن است. 

0%